Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Elefantkrigen i sydlige Afrika

 

Herunder en række forskellige input fra forskellige kilder, alle omhandlende efterdønningerne af Botswanas ophævelse af deres jagtforbud. Først en kort opsummering:

Botswana ophævede tidligere på året sit 5 år lange jagtforbud. Det betyder at der nu kan indføres en kontrolleret jagt som et led i en naturbevaringsstrategi i det vildtrige land. Beslutningen blev meddelt den 22. maj og på en senere pressekonference fastslog myndighederne at det ikke handlede om at reducere antallet af elefanter, men at sikre landbefolkningens rettigheder og adgang til omgivelsernes resurser. Denne praksis har gjort at den sydlige del af Afrika har udviklet et af de mest vildtrige områder på kontinentet gennem de seneste mange år. Partnere i Angola, Namibia, Zambia and Zimbabwe, som også har et betydeligt antal elefanter, gav senere deres fulde støtte til Botswanas beslutning. Dyreaktivister har kaldt det for “blodlovgivningen”, hvorimod fremtrædende biologer siger at det er sund fornuft i et område med en overpopulation af elefanter, med store negative følger for andre arter og flere og flere konflikter med lokalbefolkningen. Straks gik dyreværnsaktivister over hele verden i selvsving og også på den kommercielle bane skete noget, idet eksempelvis det store engelske rejsebureau, LUXTRIPPER, meddelte at de ikke længere ville have rejser til Botswana, ”grundet de hjerteskærende nyheder om at Botswana vil ophæve jagtstoppet på elefanter”.

400 elefanter kan reguleres

Botswana genindfører jagten under kontrollerede vilkår i udvalgte koncessioner (Concession Hunting Areas) og jagtfarme som fungerer som buffere mellem offentlige arealer og naturområder, siger Felix Monggae fra Naturstyrelsen. Det drejer sig om de arter som fremgår af ”Schedule 7 of the Wildlife and National Parks Act of 1992”. Den årlige kvote for elefant vil ikke overstige 400 dyr. Tilladelserne vil blive givet til lokale organisationer og et ikke ubetydeligt antal vil gå til landets indbyggere sammen med jagttilladelser. De udstedte licenser kan ikke overdrages til andre. Botswana fokuserer på forskellige faktorer i deres fremtidige forvaltning, herunder behovet for at udnytte naturlige resurser og behovet for at give plads til befolkningen i sameksistens med naturen. Licenserne, der udstedes, vil være baseret på videnskabelige data, både for elefanter og andre arter.

(Botswana Government)

 

Enighed på tværs af landegrænser

På et møde med titlen “Towards A Common Vision For Management Of Our Elephants” har de sydlige afrikanske lande, der repræsenterer Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area, diskuteret en fælles platform for håndtering (beskyttelse og regulering) af den elefantbestand som de deler. Et af punkterne var grænseoverskridende lufttællinger af elefanter og andre vilde dyr. Et andet punkt handlede om at give lokalbefolkningen belønninger for, som modydelse, at tolerere elefanterne og acceptere at leve med dem i det lokale miljø.

(The Washington Post)

 

Kavango Zambezi Transfrontier

“På mange måder er det sydlige Afrika blevet et offer for dets succes med naturbevaring, især i forhold til elefanterne” siger Dr. Russell Taylor, som er Transboundary Conservation Planning Advisor for WWF (World Wildlife Fund). Næsten 75% af elefanterne i det sydlige Afrika findes i det 520,000 km² store Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Area som dækker dele af Angola, Botswana, Namibia, Zambia og Zimbabwe. Taylor tilføjede at Botswana’s ophævelse af jagtforbuddet skal håndteres på en ordentlig måde, således at afskydningskvoterne er bæredygtige.

(Frontline Dispatches)

 

Elefanter og forretning

 ”Elefanter kan ikke stemme, men de kan afgøre kommende valg i Botswana” siger Pauline Bax i en artikel i Bloomberg Businessweek. Bax nævner i sin artikel, at de organisationer og personer som kæmper imod ophævelse af jagtstoppet, glemmer at fortælle at de tilhører en koalision af internationale dyreaktivister og ikke mindst udenlandske ejere af fotosafari-koncessioner i Okavango deltaet. I modsætning hertil, støttes ophævelse af jagtforbuddet af lokale videnskabsfolk i Botswana, medlemmer af ”IUCN Sustainable Use and Livelihoods Specialist Group”, og – måske allervigtigst – de lokale befolkninger som deler jord med elefanterne og andre vilde dyr.