Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

100 ulve i Norge

 

I vinterens tælling er der registreret omtrent 100 ulve i Norge, næsten alle i den østlige del. Antallet er nogenlunde det samme som året før. En fjerdedel ulvene er også påvist i Sverige og 12 ulve har uklar grænsestatus. I perioden er 17 ulve blevet skudt, og de indgår i tallene. Det er nogle af konklusionerne i en statusrapport, udarbejdet for foranledning af Rovdata. Yderligere viser rapporten at der er dokumenteret hvalpekuld i 5 af de hel-norske revirer og 3 hvalpekuld i grænserevirerne. Herudover er der registreret 2 hvalpekuld i de kobler der har uklar grænsestatus. De allerfleste ulve er fundet i blot 4 fylker, nemlig Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Otte af ulvene er dog påvist i andre fylker i perioden, og fem af dem er skudt.