Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Ulven må nu reguleres i Brandenburg

 

ULVEN KOMMER – oftere og oftere… Det har man måttet sande mange steder i Tyskland, der i dag huser 105 ulvekobler. Især i delstaten Brandenburg er problemet med ulveangreb på får og kalve så voldsomt, at jægerne i delstaten nu kan få tilladelse til at regulere ulve under bestemte forhold.

I Tyskland er ulveangreb på især får, steget markant gennem de seneste år. I 2018 blev der således rapporteret i alt 639 ulveangreb med ikke færre end 2.067 dræbte eller skambidte husdyr. Tallene fremgår af en rapport fra det tyske dokumentations- og rådgivningscenter om ulve (DBBW). Tallet svarer i gennemsnit til tre dræbte eller skambidte dyr per angreb, hvilket bekræfter at ulvene ikke blot tager eet dyr for at stille sulten, men går amok i blodrus. Det er især fårene, der er udsatte. Ud af de i alt 2.067 døde eller skambidte dyr efter ulveangreb i 2018 var de 1.656 får.

Måske ikke helt…
I det danske Miljø- og Fødevareministeriums redegørelse om ”Ulven i Danmark” fremgår det at ”Fra Tyskland ved man, at særligt øde hede- og skovområder er attraktive for ulve.” Det er ikke sådan, man oplever det i Tyskland, hvor ulvene i stigende grad søger mod landbrugets husdyr. Således er ulveangreb mod husdyrene steget med 35 procent fra 2017 til 2018.

I Tyskland blev ulven fredet allerede i 1990, da den første ulv dukkede op, og lynhurtigt fulgte EU trop og fredede i 1992 ulven i hele EU. Men nu siger de tyske landmænd stop, og den opfordring er slået igennem i delstaten Brandenburg, som er en af de steder der er udsat for flest ulveangreb. Her har man i mange år krævet at kunne skyde ulve, men det har været umuligt på grund af fredningen. En ulv måtte således kun nedlægges hvis man kunne dokumentere, at den flere gange havde angrebet og skambidt får og kalve. Nu er imidlertid denne urealistiske bevisbyrde fjernet fra den tyske beskyttelseslov om ulve når det gælder Brandenburg. Det betyder at man nu må skyde ulve på mistanken.

For at underbygge artiklen har vi fået følgende fra Per Juhl Christensen:

- Man må ikke bruge lokkemidler.
- Man må ikke fodre ulve.
- Punkt 45, stk. 7, punkt 1, nr. 1, gælder med det forbehold, at hvis skader på husdyr ikke er blevet tildelt en bestemt ulve af en pakke, nedskydning af individuelle medlemmer af ulvepakke i tæt rumlig og tidsmæssig forbindelse med knækbegivenheder, der allerede er forekommet kan fortsætte uden at tildele skaden til et specifikt individuelt dyr, indtil skaden ikke er opstået. Muligheden for at skyde andre ulve ned, som reguleret i punkt 1, gælder også for tilbagetrækning af hensyn til menneskers sundhed i henhold til § 45, stk. 7, punkt 1, nr. 4."

Bemærk, "tæt rumlig og tidsmæssig forbindelse med knækbegivenheder". Altså en hvilken som helst ulv må skydes, tæt ved den fold der er angrebet. Dette gælder når der ER givet en reguleringstilladelse.

Hvorfor er denne ændring så lave ? Fordi den jæger der i en reguleringaktion skyder den forkerte ulv ellers skal et år i fængsel.

Præcist det samme skete i Sverige, først frigav man to ulve til regulering, men for at beskytter jægeren blive hele koblet senere frigivet til afskydning.

Lovteksten er her: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/108/1910899.pdf