Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Børge Hinsch Fonden

Hvem var egentlig stifteren af Børge Hinsch fonden?

"Gamle" medlemmer af Nordisk Safari Klub vil sikkert finde dette spørgsmål underligt, idet han var en af klubbens pionerer. Nye medlemmer får her en kort beretning.

Tømrermester Børge Hinsch (1915 - 1995) nærede stor interesse for natur, kultur og storvildtjagt, og i sit 80-årige liv besøgte han stort set alle verdensdele og hjembragte jagttrofæer, etnografiske genstande og andre naturting fra rejserne. Disse ting udgør i dag størstedelen af samlingen "Trofæjagt & Etnografika" på loftet af Valdemars Slot.

Umiddelbart efter 2. verdenskrig startede Børge Hinsch en tømrerforretning i Niverød. Men udlængsel gjorde, at han søgte om deltagelse i den 2. Lauge Koch-ekspedition til Østgrønland i 1948. Han kom med og fik til opgave, at samle fossiler og registrere geologiske forekomster. I 1952 medvirkede Børge Hinsch ved oprettelse af en blymine i Østgrønland.

Efter eventyret på Grønland vendte Børge Hinsch tilbage til sin familie i Danmark og bosatte sig på Niverødgård. Her genstartede han sin tømrerforretning med speciale i husbyggeri. I 1969 overtog han godset Bækkeskov på Sydsjælland, hvor han drev landbrug, skovbrug og jagt ind til sin død i 1995.

Gennem hele sit liv var Børge Hinsch meget på rejse. Den første rejse gjorde han som 19 årig i 1934 ned gennem Europa med rygsæk på nakken for at prøve naverlivet. Som midaldrende og ældre mand besøgte han ofte venner i Alaska og drev jagt og fiskeri. Andre rejser gik til de europæiske lande samt til Texas, Afrika, Indien, New Guinea og Australien. I en alder af 75 år gennemførte han en bjergjagt i New Zealand.

Klik her for mere information om Børge Hinsch Fonden og dens aktiviteter