Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Slam 50, 100, 150 og 200

For at opnå en af disse Slams skal man være medlem af Nordisk Safari Klub og personligt have nedlagt:

Nordisk Safari Klub Slam 50:       50 arter fra minimum 3 kontinenter
Nordisk Safari Klub Slam 100:   100 arter fra minimum 4 kontinenter
Nordisk Safari Klub Slam 150:   150 arter fra minimum 5 kontinenter
Nordisk Safari Klub Slam 200:   200 arter fra minimum 6 kontinenter

Alle arter skal være nedlagt under Nordisk Safari Klubs etiske regler, se mere info på hjemmesiden

For at få NSK Slam 100 skal man have modtaget NSK Slam 50
For at få NSK Slam 150 skal man have modtaget NSK Slam 100
For at få NSK Slam 200 skal man have modtaget NSK Slam 150

Arter som kan opmåles efter SCI og CIC regler kan medtages. Hundyr der er trofæbærende tæller med, desuden tæller arter som zebra, kapivar, giraf, peccary, genet cat, coyote, bobcat samt de fleste rovdyr.

Fugle indgår ikke i slam undtagen tjur fra Europa og Asien med samt struds fra Afrika.

Spørgsmål vedrørende dette kan ske til Nordisk Safari Klub til sekretariatet.

Prisen for disse Slam plaquette i messing er kr. 2.000,-

Tilmeldingsblanket vedlægges billeder af de nedlagte arter og opmålingsskemaer. Navn på Slam modtager bringes i NSK´s medlemsblad, hjemmeside og på Facebook. Slam overrækkes på årets ganeralforsamling.


Tilmeldingsskema skal fremsendes til Nordisk Safari Klub på e-mail: info@nordisksafariklub.com senest den 15. Januar og kan downloades i højre side.