Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Nordisk Slam

For at få tildelt dette slam, skal man have nedlagt følgende arter:

Råvildt; Trofæbærende handyr
Kronvildt; Trofæbærende handyr
Elg; Trofæbærende handyr
Hvidhalet hjort; Trofæbærende handyr
Ren; Trofæbærende handyr
Tjurkok eller Bæver

Alle arter skal være nedlagt i Danmark, Sverige, Norge, eller Finland. Man skal have nedlagt et af hver af de krævede arter, men der er ingen krav til trofæets størrelse.

Nordisk Slam kan kun overrækkes jægere der er medlem af Nordisk Safari Klub og vildtet skal være nedlagte under forhold der opfylder Nordisk Safari Klubs etiske regler. Se info om de etiske regler på Nordisk Safari Klubs hjemmeside.

Prisen for Nordisk Slam plaquette i messing er kr. 2.000,-

Tilmeldingsblanket vedlægges billeder af de nedlagte arter og opmålingsskemaer. Navn på Nordisk Slam modtager bringes i NSK´s medlemsblad, hjemmeside og på Facebook. Nordisk Slam overrækkes på årets ganeralforsamling.


Tilmeldingsskema skal fremsendes til Nordisk Safari Klub på e-mail: info@nordisksafariklub.com senest den 15. Januar og kan downloades i højre side.