Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

30 dages tørretid for trofæer

30 dages tørretid for trofæer

CICs ledelse har netop besluttet at følge en indstilling fra International Trophy Evaluation Board (ITEB), således at "tørretiden" for trofæer nu kun er en måned (30 dage), og ikke som tidligere 3 måneder. Ændringer gælder alle former for trofæer og fra alle arter. ITEB har 49 deltagere fra 19 nationer og de behandlede sagen på et møde i Budapest i slutningen af august.

Ændringen kommer efter en del research med både gevirer, horn og andre trofæer. Denne research, som kommer fra både Ungarn og Tjekkiet, viser at når først et trofæ har tørret i 30 dage, så er der ikke længere nogen signifikant forskel på vægt, volumen, længdemål eller omkredsmål ved at afvente yderligere udtørring. Ændringen træder i kraft med øjeblikkelig virkning.