Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

Foredrag om jagten i Botswana - Danmark og Sverige

 

Medlemsmøder foråret 2020

Foredrag om jagten i Botswana

Craig Baragwanath, født i Zambia, med PH licens i Zambia, Sydafrika, og Botswana kommer og fortæller den spændende historie om jagten, der åbner i Botswana og mulighederne i det store land, med de mange store dyr. Foredraget bliver ledsaget af billeder fra det storslåede land.
Botswana genindfører jagten under kontrollerede forhold i udvalgte koncessioner, med en helt ny måde at forvalte jagten på, hvor indtægterne fra jagten i højere grad skal gå til lokalbefolkningen, der skal leve sammen med de store dyr. Indtægter forsvandt sammen med jagtforbuddet, der blev indført for 5 år siden, og lokalbefolkningen har i mellemtiden lidt under følgerne af den manglende jagtindtægt.

Med beslutningen har Botswana placeret sig på linje med sine nabolande, som længe har anerkendt landbefolkningens rettigheder og behov for adgang til omgivelsernes resurser. Denne praksis har gjort, at den sydlige del af Afrika har udviklet sig til et af de mest vildtrige områder på kontinentet, og dette alene fordi de lokale beboere har ret til at udnytte denne resurse, og derfor ønsker at bevare den.

Föredrag om jakten i Botswana

Craig Baragwanath, född i Zambia, med PH licens i Zambia, Sydafrika och Botswana berättar historien om den spännande jakten i Botswana som nu åter tillåts i landet med många stora djur. Under föredraget visas bilder från det storslagna landet.

Botswana återinför jakten under kontrollerade former i utvalda områden. Det sker genom ett helt nytt sätt att förvalta jakten där intäkterna från jakten i större utsträckning ska gå till lokalbefolkningen som lever med de stora djuren. Intäkterna försvann i samband med att jaktförbudet infördes för fem år sedan och lokalbefolkningen har under dessa år drabbats av följderna av de uteblivna intäkterna från jakten.

Med beslutet att åter tillåta jakt har Botswana lagt sig i linje med sina grannländer som sedan länge erkänt lokalbefolkningens rättigheter och behov av tillgången på omgivningens resurser. Denna praxis har gjort att den södra delen av Afrika har utvecklats till ett av de mer viltrika områdena på kontinenten. Detta beror enbart på att lokalbefolkningen har rätt att utnyttja denna resurs och därför önskar bevara den.

Medlemsmøderne afholdes således:

Danmark:

  • Jylland: Tirsdag 17. Marts, kl. 19.00 hos Hadsund Jagtcenter, Skydebanevej 1, 9560 Hadsund. Der vil være trofæopmåling hele aftenen.
  • Jylland: Tirsdag 17. Marts, kl. 19.00 hos Hadsund Jagtcenter, Skydebanevej 1, 9560 Hadsund. Der vil være trofæopmåling hele aftenen.
  • Jylland: Onsdag 18. marts, kl. 19.00 hos Christian Jensen, Asserholtvej 9, 6622 Bække. Der vil være trofæopmåling hele aftenen.
  • Sjælland: Torsdag den 19. marts, kl. 18.30 hos Blaser Group, Gisselfeldvej 5, 4690 Haslev.

Sverige:

  • Lørdag den 21. marts, kl. 10.30 hos Jakt & Skytte, Meteorvägen 12, 245 34 Staffanstorp. Der vil denne dag være mulighed for trofæopmåling v/Jan-Eric Jansson.
  • Mandag den 23. marts, kl. 18.30 hos Mamima Jakt, Boda, 614 96 Östra Ryd

Vel mødt.