Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

NSK generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordisk Safari Klub

Lørdag den 29. maj kl. 10.00 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Kontrol af medlemmer
 2. Valg af dirigent
 3. Dirigentens gennemgang af dagsordenen
 4. Behandling af bestyrelsens beretning
 5. Behandling af regnskab for forudgående regnskabsperiode samt godkendelse heraf
 6. Godkendelse af bestyrelsens budget for indeværende regnskabsår
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter herfor.
  På valg er:
  - Peter Lindvald Nielsen og
  - Niels Thanning.
  Peter Lindvald Nielsen modtager ikke genvalg
 9. Valg af intern revisor samt suppleant herfor
 10. Eventuelt

Regnskabet offentliggøres på foreningens hjemmeside, så snart det er endelig udarbejdet.
I øvrigt henvises til publiceret på foreningens hjemmeside.

COVID-19: Vi vil opfordre vore medlemmer til at holde øje med vores hjemmeside og Facebook, såfremt der med kort varsel kommer ændringer i lovbestemte restriktioner, der kan påvirke afholdelse af mødet.