Nordisk Safari Klub
Trofæopmålinger, jagtrapporter, jagtrejsemagasin & skydninger

DJ og NSK samarbejder om trofæopmåling

Så er det ganske officielt! NSK har lavet en aftale med Danmarks Jægerforbund, som skal sikre lokal og ensartet opmåling af danske jægeres trofæer.

Hvad enten du bruger trofæopmålingen til at sammenligne det seneste trofæ med dine tidligere trofæer, eller om du bruger opmålingerne til at følge en bestands udvikling igennem en længere årrække, så ved vi i Nordisk Safari Klub, at mange gerne vil have opmålt deres trofæer!

Nordisk Safari Klub har siden stiftelsen i 1972 opmålt og registreret trofæer, og vi har efterhånden en kæmpestor og meget omfattende database. Nu får vi yderligere et skub i retning af at sikre kvalitet og ensartethed i opmålingerne.

Med aftalen udbygger vi også antallet af opmålinger på landsplan, både i antal og geografisk, hvilket giver de danske jægere større valgmuligheder for at få opmålt deres trofæer. Vi glæder os og ser frem til at forestå opgaven.

Du kan læse hele artiklen her på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.